ďŰÓŃ ┬ňŰŔŕţß­Ŕ˛ÓÝŔŔ ┬Ŕńňţ ˛­ňÝÓŠŞ­ ÓÝŃŰŔÚ˝ŕţŃţ Ô Ů˛ˇß ŔŰŔ ─šňÝ

├ŰÓÔÝÓ >вŔ§ţ˛Ôţ­ňÝŔ >├­řÚ˝ ╩ÓÔÓŰŘň­Ŕ/ Grace Cavaliery

вŔ§Ŕ ├­řÚ˝ ╩ÓÔÓŰŘň­Ŕ ÝÓ ÓÝŃŰŔÚ˝ŕţý  šűŕň. Poems of Grace Cavaliery

═Ó ř˛ţÚ ˝˛­ÓÝŔ÷ň Ôű ÝÓÚńŞ˛ň ˝˛Ŕ§Ŕ ├­řÚ˝ ╩ÓÔÓŰŘň­Ŕ ÝÓ ÓÝŃŰŔÚ˝ŕţý  šűŕň.

 

├­řÚ˝ ╩ÓÔÓŰŘň­Ŕ/ Grace Cavalieri, (1932) Ś Óýň­ŔŕÓÝ˝ŕÓ  ´ţř˛ň˝˝Ó Ŕ ń­ÓýÓ˛ˇ­Ń.

 

Athletes

TheáfirstátimeáIásawámyáAmericanápoemsátranslated
Iájustástoppedáandástudied
theáhieroglyphicsáonátheápage,
tinyáscribblesáofáblackáink
sayingátwice
whatáwasásaidábefore.
ThenáIáknew
Iáwouldánotáleaveáthisáworld
withoutálovingásomeáofáitá.á.á.
nothingáreducedátoáaásingleátruthá.á.á.
alláofáoneáblood,
ouráwords,ámusicáandálivesácomingátogether.
ItáwasánotáthatátheástarsáhadáfallenádownŚ
Itáwasámoreáthatáweádidn'táneed
theálampáwhicháhadágoneáout.
Howáseparateáweáareáinátheádark
afterátheápoemáiságone.

 

Dates

Theásilveráfromámyámother'sámirrorá
gleamsáitsástories
towardáaálightáwhichádropsáandáneverábreaks.á
Itásaysátoátellátheátrutháandá

permanentlyáshining,ábringsáforthá
anáoriginaládayábrightáasáthisáoneá
whereáchildrenáandáotherásmallácreaturesá
playedáwithoutáthreat

butátheáchild'sástoryáisáneveráwithoutáfearŚisáitŚ
andáseemsátoábeámadeáofáremaindersáwhicháeitherá
wantáforáloveáorásomeáreliefáfromáit.á

Inátheáthirdágradeátheápyramidsáwereápresentedátoáus
byáMissáO'Malley
soákindáthatásheáwouldŚ
ináhonoráofálearningŚ
giveáusátheákeyátoáEgypt
ifásheácould.á
Whoáwouldálikeátoábringádatesáforáallátoátaste?
Whoácanádoáthisáonátheáluncháhour?ásheáasked.
NaturallyáI
ŚwhoácouldánotáimagineáhowŚ
saidáIáwouldŚ
and,álikeáaáchildáwitháenoughámoneyátoáspend,áraná
homeáwitháonlyáoneáhour,áoneáhourátoáease
myádearámotheráwhoáprobablyáhad
littleámoneyáinátheáhouse,áyetáwhoábravelyáaskedá
ôShouldn'táyouábuyátwoápackagesáforátheáclassö
IásaidáNo.
Loveáandáfearádividedáinámyámindábetween
anáoceanáofáchildren
andámyámother'sátroubledáface,
ôOneápackageáisáalláIáneedöáIálied,á
ôSomeoneáelseáwillábringátheárestö
(ChildrenáspendásoámuchátimeápersuadingŚ
noáwonderánoáoneábelievesáthem).
Eightádatesáforátwentyáchildren
whicháwouldátasteásoásweetŚ
MissáO'Malley,áalwaysákind,ácutátheátinyásquares
andáIákeptáinterrupting,áhopingáthey
wouldn'tánotice.áAfteráall
thereáwasn'táwateráinátheálandáofápyramidsá.á.á.áwas
thereá.á.á.áand
notátooámanyátrees,
probablyáhungryápeopleáandásmallárationsáthereáasáwell.á

ThatádayáeveryáoneáofáusáwasáaáreflectionáofátheáotherŚ
theáchildrenáwhoáateátheiráportions,
theámotheráatáhomeáworryingáaboutáherádaughter'ságift,
theáchildáthinkingáaboutáherámother'sáface,
andáMissáO'Malleyáwho,ákindáandáearnest,á
taughtáusáalláaboutáaáhardyápeopleáináanáaridálandá
whoágaveáwhatátheyáhadáandácouldágiveánothingámore.

 

 


ę 2005-2024. ╩ţ´Ŕ­ţÔÓÝŔň ýÓ˛ň­ŔÓŰţÔ ˝ÓÚ˛Ó šÓ´­ň¨ňÝţ! ─Ű  ˝Ô šŔ homeenglish@mail.ru